FANDOM


1866 - 1880 "Żelazna Droga Konna" podlegająca Towarzystwu Rosyjskich Dróg Żelaznych 1881 - 1899 Tramwaje konne własność belgijskiego towarzystwa Société Générale des Tramways (Société Anonyme). Siege a Bruxelles - Tramways Varsoviens 1899 - 1904 Tramwaje są własnością miasta, ale w dzierżawie u prywatnych przedsiębiorców 1905 - 1916 Konsorcjum Prywatnych Przedsiębiorców oraz firma Siemens z Hamburga, po uruchomieniu tr. el. nazwa: Zarząd Tramwajów Elektrycznych. 1916 - 1918 Nadzór niemieckich władz okupacyjnych 1918 - 1927 Tramwaje Miejskie, własność magistratu. Zarząd: trzech członków magistratu, dwóch radnych i dyrektor tramwajów. 1928 - 1941 Tramwaje i Autobusy m. st. Warszawy, własność magistratu. Do 1934 podległe Zarządowi Tramwajów i Autobusów m st. Warszawy w składzie: dyrektor Zarządu i 5 osób mianowanych przez Magistrat. Od 1934 podległe najpierw bezpośrednio Magistratowi a następnie samemu Prezydentowi. 1939 - 1944 Nadzór Niemiecki 1941 - 1944 Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie (Städtische Verkehrbetriebe Warschau). 1945 -1953 Miejskie Zakłady Komunikacyjne 1953 - 1964 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe 1964 - 1967 Miejskie Zakłady Komunikacyjne w składzie: Wydział Eksploatacji Tramwajów (tramwaje, trolejbusy). Wydział Eksploatacji Autobusów. 1967 - 1992 Miejskie Zakłady Komunikacyjne 1991 przejęcie obsługi pierwszych linii autobusowych przez firmy prywatne tzw. ajentów, początkowo jako podwykonawców MZK, później jako zleceniobiorców Zarządu Transportu Miejskiego od 1992 Zarząd Transportu Miejskiego - jako organizator Miejskie Zakłady Komunikacyjne - jako operator 1.03.1994 podział MZK na Miejskie Zakłady Autobusowe (autobusy i trolejbusy) oraz Tramwaje Warszawskie 1995 utworzenie przedsiębiorstwa Metro Warszawskie jako operatora pierwszej linii kolei podziemnej 01.01.2003 - przekształcenie zakładów budżetowych MZA, TW i MW w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa 2005 powołanie do życia Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. będącej samorządową spółką kolejową realizującą przewozy na zlecenie ZTM.