FANDOM


Trudny okres przemian trwał w warszawskiej komunikacji bardzo długo. Z uwagi na skalę komunikacji, fatalny podział administracyjny i kompetencyjny miasta stołecznego oraz funkcjonowanie aż do końca 2002 roku przedsiębiorstwa komunikacyjnych w formie zakładów budżetowych niezwykle trudno było wprowadzać nowe rozwiązania służące zarówno pasażerom jak i ułatwiające pracę pracownikom. Ogromną rolę odegrało wejście Polski w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku. Przed transportem miejskim otworzyła się wielka szansa w postaci europejskich funduszy przeznaczonych na rozwój infrastruktury i podniesienie poziomu życia w nowych krajach. Dlatego w opracowaniach dotyczących także historii komunikacji okres po 2004 roku należy rozpatrywać osobno.

Pod koniec 2006 roku w wyniku wyborów samorządowych fotel prezydenta Warszawy objęła Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nowa ekipa samorządowców, jak żadna dotąd zauważyła, że transport publiczny jest kwestią, która szczególnie dotyka obywateli (potwierdziły to badania opinii publicznej) i należy poświęcić jej maksimum uwagi. Zgodnie z uchwaloną polityką transportową miasta opartą na doświadczeniach wielu zachodnich metropolii transport publiczny ma stać się jedynym ratunkiem dla lawinowo rosnącego zatłoczenia miasta samochodami. Stąd wdrożono działania mające na celu nie tylko utrzymania dotychczasowych pasażerów, ale i przyciągnięcie nowych dotychczas podróżujących do centrum samochodami. Dzięki takiemu spojrzeniu w ciągu ostatnich kilku lat komunikacja miejska rozwinęła się w stopniu nie mającym precedensu w swojej historii.

Jednym z pierwszych kroków do polepszenia oferty przewozowej stało się włączenie kolei w system biletowy ZTM. Od 2006 roku stopniowo rozszerzany jest zakres honorowania biletów okresowych ZTM w pociągach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Od stycznia 2009 r. na podstawie biletu okresowego ZTM można podróżować do wszystkich gmin, do których dociera komunikacja autobusowa. Planowane jest rozszerzenie obowiązywania biletu na dalsze gminy, które utworzą tzw. 3 strefę taryfową. Takie działanie umożliwia pasażerom dojeżdżającym spoza Warszawy szybkie dotarcie do centrum z ominięciem korków tworzących się codziennie na wlotach do miasta.

Wspólny bilet to nie tylko kolej. W Gminie Lesznowola, która uruchomiła własną komunikację mikrobusową również honorowane są bilety okresowe ZTM, dzięki czemu na jednym bilecie można odbywać podróż do Warszawy z najdalszych zakątków gminy z przesiadką na pociąg w Nowej Iwicznej albo na autobus w Mysiadle lub Piasecznie.

Drugim elementem nowej jakości komunikacji jest budowa parkingów „Parkuj i Jedź”. Pierwszy z nich otwarto w 2007 przy stacji metra Marymont. Ich idea polega na możliwości pozostawienia samochodu na parkingu zlokalizowanym obrzeżu centrum i kontynuowaniu podróży środkami komunikacji publicznej - najczęściej metrem. Opłatą za parkowanie jest dowolny bilet na komunikację miejską. Od 2007 roku wybudowano już 7 parkingów: Marymont, Połczyńska, Wilanowska, Młociny, Stokłosy, Anin i Ursynów. Poza niefortunnie usytowanym parkingiem przy Połczyńskiej pozostałe codziennie zapełniają się niemal w całości.

Dzięki funduszom unijnym rozbudowywana jest infrastruktura komunikacyjna. W 2005 roku otwarto linię tramwajową z Bemowa na Piaski. W latach 2005-2008 dokończono budowę pierwszej linii metra. W 2007 r. zmodernizowano trasę tramwajową w Alejach Jerozolimskich, a w 2008 roku w al. Solidarności. Ta druga inwestycja przyniosła Warszawie nowe rozwiązania w inżynierii komunikacyjnej. Na odcinku od placu Bankowego do Dworca Wileńskiego autobusy i tramwaje jeżdżą po wspólnym wydzielonym pasie ruchu. Polityka wydzielania pasów dla autobusów, choć wywołująca wiele emocji wśród użytkowników samochodów, przynosi wiele pozytywnych rezultatów. Dzięki wydzieleniu pasów autobusowych na ul. Modlińskiej czy Trasie Łazienkowskiej wzrosła prędkość podróży autobusem. Planowane jest dalsze rozwijanie sieci bus-pasów.

W ostatnich latach przyspieszeniu uległ proces wymiany taboru komunikacyjnego. Co ważne odbywa się on bez zbytniego jednorazowego obciążania budżetu miasta. Dzięki rozdzieleniu funkcji organizatora komunikacji od przewoźnika Zarząd Transportu Miejskiego zleca obsługę kolejnych grup linii wybranym w przetargach przewoźnikom, którzy na własny rachunek kupują autobusy, zgodne z coraz bardziej wyśrubowanymi wymaganiami (niska podłoga, klimatyzacja, elektroniczna informacja pasażerska itp.), a koszt przedsięwzięcia rekompensują stawką za wykonaną pracę przewozową.

Od 2004 roku Warszawa posiada własną komunalną spółkę kolejową. Szybka Kolej Miejska świadczy usługi od września 2005 r. Początkowo kursowała na trasie Warszawa Zachodnia - Warszawa Falenica. Od lata 2006 roku rozpoczęła kursowanie jako linia S2 na trasie Warszawa Rembertów - Pruszków, po kilku miesiącach wydłużona do Woli Grzybowskiej i do Sulejówka Miłosny. W pociągach SKM, w odróżnieniu od Kolei Mazowieckich, ważny jest pełen wachlarz biletów ZTM - w każdym pociągu zainstalowane są kasowniki biletów. Z biegiem lat zakres linii obsługiwanych przez SKM rozszerzył się o trasy do Pruszkowa, Otwocka i Legionowa. 1 czerwca 2012 roku otwarto nową linię kolejową prowadzącą do podziemnej stacji na Lotnisku Chopina.