FANDOM


Klub Miłośników Autobusów - Klub został uruchomiony dnia 23 września 2013r..Założycielem był to Daniel Kość oraz Benedykt Jeż.Uruchomiono go z powodu fatalnego stanu firmy $ Forsa Autobusowa $.Miała być początkowo tymczasowo jednak zdecydowano  że Firma Forsa Autobusowa połączy się z Klubem
T-gpufjhdcswaq
Miłośników Autobusów.Następnie 27 paździertnika znowu było połączenie - tym razem z DKM.Następnie 2 lutego 2014r. uruchomiono pierwszą stronę internetową.Potem władze KMA zdecydowały się na 2.wersje strony,bo jak sama nazwa wskazuje,serwer był słaby.Wymienili go na serwer bardzo mocny - MyBB.Prace trwały nie przerwalnie:28 luty ->>>>>>>> 6 marca.Władze planują też plan zmniejszenie budżetu bo usłyszeli  że ZTM będzie zmieniał komunikację - wszyscy ci powiedzą że ZTM robi dobre rzeczy na początek rok łagodne  w wakacje - ostro,że strach się bać a pod koniec to samo co na początku.