FANDOM


Lata pracy dyrektorskiej:

00.00.1866 - 00.00.1880 Słobodziński ,  00.00.1881 - 00.00.1899 Bolesław Chorąży  00.00.1899 - 24.05.1916, Maurycy Spokorny  25.05.1916 - 11.11.1918 kpt. Rumml  13.11.1918 - 00.00.1928 inż. Alfons Kühn (zdjęcie)  00.00.1928 - 00.00.1932 Ludwik Fuks  00.00.1932 - 00.09.1934 inż. Alfons Kühn (zdjęcie)  00.09.1934 - 00.00.1935 Zygmunt Słomiński  00.00.1935 - 00.00.1937 Wacław Głazek (Zdjęcie)  00.00.1900 - 05.09.1939 inż. Michał Butkiewicz  05.09.1939 - 13.12.1940 inż. Juliusz Niepokojczycki  13.12.1940 - 12.01.1941 inż. Ignacy Rostek  14.01.1941 - 24.12.1941 Hipolit Alertz ( niemiecki "opiekun" do 31.12.1943)  24.12.1941 - 01.08.1944 inż. Tadeusz Kozłowski ( od 01.01.1944 Bruno Post )  14.09.1944 - 28.02.1945 inż. Antoni Kulczycki  01.03.1945 - 00.00.1948 inż. Jan Kubalski  00.00.1948 - 00.00.1949 inż. Stanisław Guzicki  00.00.1949 - 00.00.1950 inż. Piotr Michalewicz  00.00.1950 - 00.00.1952 inż. Kazimierz Ostaszewski  00.00.1952 - 00.00.1965 inż. Zbigniew Lilpop  00.00.1965 - 00.00.1968 inż. Edward Kubik  16.07.1968 - 31.08.1978 inż. Bogdan Kontowicz  01.09.1978 - 23.11.1980 mgr inż. Marian Ciosek  24.11.1980 - 05.02.1982 inż. Kazimierz Żytek  06.02.1982 - 30.04.1991 inż. Jerzy Kania  01.05.1991 - 31.10.1992 mgr. Kazimierz Kulig.  01.11.1992 - 28.02.1994 mgr inż. Roman Podsiadły</p>

Zarząd Transportu Miejskiego

01.11.1992 - 00.12.1999 mgr Kazimierz Kulig  13.12.1999 - 12.06.2000 p.o. dyrektora mgr inż. Bogdan Bator  13.06.2000 - 31.03.2003 Przemysław Prądzyński  09.04.2003 - 31.03.2007 Robert Czapla  od 11.12.2006 Leszek Ruta

Miejskie Zakłady Autobusowe

01.03.1994 - 30.06.2007 Roman Podsiadły 01.07.2007 - 31.05.2011 Mieczysław Magierski od 01.06.2011 Jan Kuźmiński

Tramwaje Warszawskie

od 01.03.1994  Krzysztof Karos</p>

Metro Warszawskie

do 31.12.2002 Bohdan Zuń 01.01.2003 - 01.2006 Krzysztof Celiński od 01.2006 Jerzy Lejk

Szybka Kolej Miejska

2004 - 2007  Jerzy Obrębski 2007 - 2012  Leszek Walczak od 2012 Krystyna Pękała</p>