FANDOM


1866 - TRAMWAJ KONNY TZW "ROPUCHA" - Taryfa za kurs między dworcami Petersburskim a Wileńskim wynosiła 15 kopiejek od osoby, a z Dworca Terespolskiego 20 kopiejek. Opłata za bagaż po 3 do 6 kopiejek. Natomiast centrum miasta, na trasie: kościół Bernardynów - Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 5 kop. we wnętrzu wozu i 3 kopiejki na dachu. Wagony towarowe pobierały opłatę za bagaż w wysokości od 1 do 3 kopiejek od puda, wynajem wagonu o ładowności 300 pudów wynosił 4 ruble.

10.1881 - TRAMWAJ KONNY TZW "BELGIJSKI" - Ceny biletów były uzależnione od klasy: w I kl. 7 kop, w II kl.5 kop. a dziecięcy ( miejsce siedzące) 3 kop.

03.1908 - TRAMWAJ ELEKTRYCZNY - Do listopada 1918 roku tramwaje posiadały dwie klasy: I i II. Cena przejazdu w pierwszej klasie wynosiła 7 kopiejek, w drugiej 5 kopiejek, dzieci płaciły 3 kopiejki. Bilet dawał prawo przejazdu na odcinku 4 sekcji o długości 1 km każda. Bilety przesiadkowe zwane korespondencyjnymi nie istniały.

06.1916 - Podniesiono opłatę 5,5 razy. Po pewnym czasie zaczęto pobierać opłatę w markach co w przeliczeniu wynosiło 15 fenigów w I klasie i 10 w II klasie.

11.1918 - Podwyżka ceny biletu do 50 fenigów, likwidacja klasy I i II.

22.12.1920 - Wskutek powolnej stopniowej inflacji w całym roku 1920 pięciokrotnie podwyższano taryfę tramwajową.

Bilet jednorazowy normalny kosztował 6 marek, ulgowy 3 mk., normalny kwartalny od 01.01.1921 - 1500 mk., kwartalny ulgowy dla pracowników miejskich 1000 mk., ulgi przysługiwały wszystkim pasażerom do godziny 8.30 rano, szeregowcom przez cały dzień, młodzieży szkół średnich zwykłych do godziny 17.00, szkół wyższych i wieczorowych średnich przez cały dzień,


1921 - podnoszono cenę biletów cztery razy, osiągając tym samym 30 marek za sekcję

18.02.1921 - Nowa taryfa autobusowa.

linia "1" cena za przejazd 20 marek.

linia "2" , cena 15 mk.

linia "3", cena 10 mk.

W autobusach pasażerowie nie posiadali prawa do ulgi.

01.04.1922 - Zmianie uległy ceny biletów autobusowych. Za normalny płaciło się 100 mk. a za ulgowy 50 mk. Bilet kwartalny autobusowy kosztował 17.500 mk. - ulgowy 10.000 mk. Cena za przewóz bagażu w autobusach wynosił 100 mk. bez ulg. (podwyżki -27.III,01.IV, 23.VI, 21.IX,

12.04.1922 - Magistrat uznał, że zaistniała możliwość wprowadzenia ulg dla uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7) na równi z uczniami gimnazjów. Pod koniec 1922 roku za bilet tramwajowy płacono już 200 marek. Gdyż podniesiono cenę biletów w ciągu roku cztery razy (01.IV.,23.VI.,21.IX.)

1923 - Pogarszająca się sytuacja finansowa miasta spowodowała zabranie ulg młodzieży szkolnej "wszystkich zakładów naukowych (wyższych i średnich) od 1 lipca do dnia 31 sierpnia" w ruchu tramwajowym (w autobusach biletów ulgowych nie było). W roku 1923 podniesiono cenę biletów tramwajowych aż 16 razy (25.I., 16.II., 15.III., 23.IV., 09.VII., 04.VIII., 17.VIII., 02.IX., 16.IX., 05.X., 21.X., 08.XI., 20.XI., 06.XII.)

Zmiany w cenach pomiędzy: 25.I. a 14.XII.1923 roku. jednorazowy dzienny: z 300 mk na 50 000 mk, ulgowy: z 150 mk na 25 000 mk, nocny: z 600 mk na 100 000 mk,

abonamentowy na 10-cio krotne przejazdy normalny 450 000 mk, ulgowy 225 000 mk, ulgowy poranny 300 000 mk,

opłata w autobusach: normalny: z 500 mk do 50 000 mk, ulgowy : z 200 mk do 25 000 mk.

1924 - Cenę biletów tramwajowych podnoszono trzy razy aż do wysokości 250 000 marek, co po wprowadzeniu polskiego złotego zmieniło się na 15 groszy.

04.1931 - Wysokość taryfy autobusowej wynosiła 10 gr. za 1 kilometr, wprowadzona jednak została dopłata 5 gr. do biletu przy przejeździe do 1 kilometra ze względu na koszt obsługi na małym dystansie. Ceny biletów wynosiły: do 1 km 15 gr., za 1 km 10 gr., za 2 km 20 gr., za 3km 30 gr., za 4km 40 gr.

01.08.1933 -W autobusach wprowadzono bilety abonamentowe za 3.00 zł do przejechania trasy, uprzednio kosztowały 3,15 zł.

05.1934 - W Tramwajach Miejskich obniżka cen biletu z 25 gr. do 20 gr.

01.06.1934 - Przejęte linie od Państwowych zakładów Inżynieryjnych na trasie Pl. Wilsona - Zdobycz Robotnicza i Pl. Unii Lubelskiej - Chełmska - cena przejazdu - 10 groszy.

01.08.1934 - Obniżka cen biletu korespondencyjnego w wozach linii nocnej z 70 groszy na 50. Wprowadzenie biletów miesięcznych ulgowych, 4 złotowe legitymacje imienne, uprawniające posiadaczy do jazdy w wozach linii dziennych za opłata 15 groszy, bez ograniczeń dni i godzin. Także, w sierpniu w autobusach wprowadzono obniżkę cen biletów, wzorem majowej obniżki w tramwajach. Ceny zostały określone następująco: za przejazd 3 km, cena spadła z 30 na 25 groszy, za 4 km, i więcej z 40 groszy do 30, biletu korespondencyjnego (przesiadkowego) z 40 do 35 groszy. Taką samą cenę ustalono dla biletów korespondencyjnych tramwajowo-autobusowych i autobusowo-tramwajowych.

14.10.1934 - Na Linii F opłata na całej trasie wynosiła 30 groszy, a z przesiadką na linie "A" i "A-bis" - 40 gr.

01.03.1935 - Ceny za przejazd autobusami kształtowały się następująco: bilet jednorazowy normalny za przejazd 1 sekcji 15 gr., 2 sekcji -20 gr., 3 -30 gr., 4 - 40 gr., bilet przesiadkowy - 40 gr., abonamentowy 15/20 przejazdów 3.00zł, jednorazowy na linii Pl. Wilsona - Zdobycz Robotnicza - 10 gr.

01.08.1935 - Cena biletu za 3 kilometry spadła w autobusach z 30 gr. do 25 gr. za 4 kilometry i więcej niż 4 km. z 40 gr. do 30 gr. Cena biletu korespondencyjnego z 40 gr. do 35. Podobnie obniżono cenę biletów korespondencyjnych z autobusów na tramwaje i odwrotnie.

01.06.1936 - Bilet miesięczny na jedna linię tramwajową kosztował 15 zł na dwie 20 zł , na jedna autobusową 16.50, a na dwie 22 zł. Bilety dla uczniów i pracowników miejskich były o 50% tańsze. Warto dodać, że bilety autobusowe były analogicznie droższe o 1,50 zł. i o 2,00 złote od tramwajowych. W przypadku autobusów taki bilet był mniej opłacalny, gdyż przysługiwało prawo korzystania z tramwaju lub autobusu - innej linii, ale tylko na odcinku pokrywającym się z trasą linii z biletu. Mało bowiem linii autobusowych dublowało tramwaj.

08.10.1936 - Przyznano w komunikacji miejskiej, w tym i w autobusach, ulgi dla nauczycieli szkół powszechnych publicznych i prywatnych na prawach podobnych jak uczącej się młodzieży (miesięczne jednoliniowe uczniowskie zł. 8,25, dwuliniowe normalne zł. 22, dwuliniowe uczniowskie zł.11).

1937 - Bilet jednorazowy autobusowy normalny na przejazd 1 km-15 gr., 2 km - 20 gr., 3 km i więcej 25 gr. Bilet do przesiadania na tramwaje i autobusy 30 gr. Bilet abonamentowy 3.00 zł. Bilety trasowe miesięczne: jednoliniowe normalne zł. 16,50, jednoliniowe uczniowskie zł. 8,25, dwuliniowe normalne zł. 22, dwuliniowe uczniowskie zł.11. We wrześniu 1937r - wprowadzono bilety przesiadkowe z Elektrycznej Kolei Dojazdowej (EKD) do tramwajów i autobusów. Bilet kosztował 35 gr. i pozwalał na przejazd w obrębie miasta kolejką elektryczną, oraz tramwajem lub autobusem w dowolnym kierunku z dowolnego przystanku EKD, oczywiście w granicach miasta.

26.06.1939 - Uruchomiono linię autobusową "WK" czynną w dni wyścigów konnych za opłatą 50 gr.

X –XI. 1939 - Przejazd platformą konną na trasie Plac Teatralny – Plac Zbawiciela 0.50 zł

18.03. - 12.05.1940 - Opłata za przejazd autobusem wynosiła 20 gr. a przesiadkowy 30 gr.

28.07.1941 - Linia autobusowa "O" Dworzec Główny - Okęcie - 50 gr, Dworzec Główny - Paluch - 75 gr, Okęcie - Paluch - 25 gr.

1942 - Niemcy z wielkimi oporami zgodzili się podnieść opłatę o 5 groszy czyli z 20 do 25 gr.


01.04.1944 – Nowa Taryfa Biletowa:

Bilet jednorazowy - 40 gr.

Bilet jednorazowy – 60 gr. (wyjątek psy policyjne i wojskowe)

Bagaż o wymiarach 50x30x20 do 70x40x25 – 60 gr., powyżej 1.20 zł

Bilet 10 przejazdowy na 10 dni - 3 zł

Bilet 10 przejazdowy szkolny - 2 zł

Bilet miesięczny na 1 linię – 18 zł

Bilet miesięczny na 2 linie – 25 zł

Bilet miesięczny na 3 linie – 35 zł

Bilet miesięczny sieciowy – 50 zł

Bilet miesięczny dla policji – 6 zł

Bilet miesięczny dla władz ( w tym partia NSDAP) – 120

Opłata za zanieczyszczenie wozu – 5 zł 1944 - Podniesiona taryfa tramwajowa z 25 na 40 gr., była za mała i nie pokrywająca dogorywającego finansowo przedsiębiorstwa.

02.1945 - Opłata od jednej osoby za miejsce w furmance w komunikacji na Pradze wynosiła 20 zł.

01.01.1949 - Obowiązywała nowa taryfa za przewozy. Bilety jednorazowe w zależności od środka komunikacji, miały następujące ceny: tramwaje 15 zł., trolejbusy 20 zł., autobusy 25 zł.

1963 - Studenci i uczniowie płacili 20 groszy za bilet.

01.03.1989 - Wprowadzono 100% podwyżkę cen biletów. Za tramwaj, trolejbus i autobus opłata wyniosła 30 zł., bilet ulgowy - 15 zł.

01.01.1996 - Podwyżka cen za przejazdy wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Bilety zdrożały z 0,80 zł do 1,00 zł. Metro zostało wydzielone i przestał przysługiwać darmowy przejazd tranzytowy.

01.02.1997 - Podniesienie opłat za przejazdy tramwajami i autobusami z 1,20 na 1,40. Likwidacja ulg dla studentów zaocznych, zmiana terminu "bilet całodobowy" co w praktyce oznaczało zmianę czasu używania biletu. Do 1 lutego bilet miał ważność od godziny wypisanej przez następne 24 h. W wersji nowej tylko do godziny 24.00 w którym to dniu został wydany. Po paru dniach przywrócono ulgi dla studentów zaocznych.

01.10.2001 – Wprowadzenie nowego systemu pobierania opłat opartego na karcie elektronicznej (Warszawska Karta Miejska) i bilecie z paskiem magnetycznym. We wszystkich pojazdach zainstalowano nowe elektroniczne kasowniki, a na stacjach metra bramki wejściowe. Nowy system pozwolił wprowadzić aż 45 rodzajów biletów nowej generacji. Bilet kartonikowy z paskiem magnetycznym zastąpił po 38 latach miękki samoobsługowy bilet papierowy dostosowany do kasowników. Cena biletu pozostała bez zmian, można je było kasować w wypieranych stopniowo kasownikach dziurkaczach i nowych elektronicznych. Na bilecie nad paskiem pojawiał się nadruk 11/05/2002 18:07 170 2 4751. Data – godzina – linia – brygada – numer taborowy. W przypadku metra litera M1. Wprowadzoną nową ulgę 48% dla uczniów szkół podstawowych, dla studentów 50% pozostawiono. Zabieg ten miał pozwolić miastu ubiegać się o odzyskanie około 50 mln złotych rocznie od rządu za ulgowe bilety dla studentów, co jednak okazało się w praktyce niewykonalne. Nowością było wprowadzenie biletu międzyszczytowego w dni powszednie w godzinach 9-14. Normalny – 2.00, 48% - 1,05 zł, 50% - 1zł. Pojawiły się też bilety 60, 90 i 120 minutowe. Bilety drukowano w Hiszpanii.

2002 - Pierwsze przymiarki do wspólnego biletu na komunikację miejską i kolej. Wprowadzono honorowanie biletów 30- i 90-dniowych na wszystkich liniach kolejowych w granicach strefy miejskiej i podmiejskiej.

01.05.2003 - W wyniku braku porozumienia finansowego między miastem a PKP zlikwidowano możliwość podróżowania pociągami na podstawie warszawskiej karty miejskiej.

30.06.2003 – Wycofanie ze sprzedaży biletów papierowych z paskiem magnetycznym 30-i 90-cio dniowych. W sprzedaży pozostaną pozostałe bilety tygodniowe, 3-dniowe dobowe, abonamentowe, minutowe oraz jednodniowe normalne i ulgowe.

2006 - Wprowadzenie możliwości kodowania biletów okresowych na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich wdrożonych w większości warszawskich uczelni. Stopniowe przywracanie wspólnego biletu ZTM i Kolei Mazowieckich.

06.2008 - Zmiana taryfy. Likwidacja oddzielnej ulgi 48% powodującej szereg problemów, a nie dostarczającej miastu oczekiwanych korzyści, likwidacja dopłat do sprzedaży biletów przez prowadzących pojazd.

01.01.2009 - Rozszerzenie ważności wspólnego biletu ZTM-KM-WKD na wszystkie podwarszawskie gminy obsługiwane przez ZTM

01.01.2010 - Wprowadzenie obowiązku personalizacji warszawskiej karty miejskiej. Każdy pasażer posiadający bilet imienny musi posiadać kartę z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem. Wcześniej wystarczyło wpisać na karcie imię, nazwisko i numer dokumentu i okazywać ją przy kontroli razem z dokumentem. Powodowało to jednak szereg niejasności i wiele prób nadużyć.